Tháinig Tús Maith ar an saol faoi Cháisc 2006 nuair a sheol an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin, an clár úr nua seo ag Comhdháil  Chumann Múinteoirí Éireann. Tugadh cúram an chláir seo don Chlár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile, le cur i bhfeidhm i mbunscoileanna na tíre. Maraon le cur chuige ilghnéitheach na Gaeilge, tá aidhmeanna ar leith ag Tús Maith:

  • cumas teanga an mhúinteora a fhorbairt chomh maith le misneach agus muinín sa Ghaeilge a spreagadh
  • forbairt ghairmiúil an mhúinteora a éascú
  • oiliúint ar Churaclam na Gaeilge.

 

Eolas maidir le Tús Maith

.